اکبررضایی(سسسیز )

اردشیراوغلو مولان

شاعران و نویسندگان تورک دنیا را بشناسیم

 

معروفترین اثر با شهرت بین المللی:

کتاب :   هوپ هوپ نامه

میرزا علی اکبر طاهرزاده ( متخلص به صابر )

 (بخشی از مقاله پژوهشی)در مورد شاعر اندیشمند و توانمند ادبیات ترک

 

آگاهی اجتماعی، واقع گرایی و انسان گرایی

صابر یکی از شاعران انسان دوست و از چهره های ارزشمند و ماندگار اندیشه و فکر و احساس ، در ادبیّات آذربایجان و زبان ترکی است که قدرتمندانه در قالب طنز به ترویج آموزه های اجتماعی و اخلاقی و انسانی می‏پردازد.

به جرات میتوان گفت که صابر برای تمام عمر بشر و زندگی اجتماعی اش شعر سروده است. تمامی دردها را به جان خریده است تا درمانی کرده باشد.

اشعار او همیشه بوی مبارزه میدهد ، با خواندن ابیاتش مبارزه درونی انسان با ناملایمات شروع میشود و دقیقا اینست مبارزه او ، اینست هدف او. مبارزه و انقلاب درونی چه از بعد فکری ، چه از بعد حسّی هر کدام که باشد تقریبا حرکت بسوی هدف در اندیشۀ هوپ هوپ نامه است.

باید صابر را با اندیشه ها و اشعارش برای زندگی بشری جاوید دانسته و گرامی داشت. طنز او ، هنر او ، ابیات او و کتاب او برای تمام ابنای بشر قابل استفاده است .

چونکه او به نوعی همیشه در کنار مشکلات و نامردمی های روزگار بوده و هست ، برای هر زمان و ناملایمات آن ، اشعاری سروده است. حتّی بعضی مواقع بیشتر از خود مردم به مشکلات و سختی های مردم نزدیکتر بوده و بجای مردم به مبارزه پرداخته است. سینه و قلبش سپر همیشگی درد و رنج های توده ی مردم بوده است.

1. صابر؛ نترس و رک گو است

2. صابر؛ طنزی کوبنده و افشاگر دارد

3. صابر؛ تسلط عمیقی بر اشعار و ابیاتش دارد

4. صابر؛ افکار و اندیشه های کاملا دقیق و روشن دارد

5. صابر؛ بی ریاست و ریاکاری و دغل بازی را می کوبد

6. صابر؛ عمومی ترین مسائل زندگی را عمیقا درک نموده است

7. صابر؛ مبارزی قهرمان است و شدیدا دشمن جهل و نادانیست

8. صابر؛ مهارت کامل در طرح و توصیف مسائل مورد نظرش دارد

9. صابر؛ احاطۀ ظریف و قدرتمندی بر جنبه های گوناگون زندگی دارد

10. صابر؛ دریافت های صحیحی از تضادّهای موجود در بطن جامعه داشته است

11. صابر؛ برداشت های کاملا منطقی از عادّی ترین مسائل روزمرۀ زندگی گرفته است

12. صابر؛ از کنار هیچ مشکل و ناهمگونی اجتماعی بسادگی نمی گذرد و دقیقا به موشکافی اش میپردازد

و ...

«هوپ هوپ» تخلّص طنزآمیزی است که شاعر برای خود برگزیده و «هوپ هوپ نامه» نام کتابی است که در برگیرنده اشعار و قطعات ادبی و طنزآمیز با مضامین انقلابی و مردمی است.

1. "هوپ هوپ نامه" قلبی بی نظیر و مهربان دارد.

2. "هوپ هوپ نامه" دردمند است اما طنزآمیز بودنش معجزه است.

3. "هوپ هوپ نامه" صابر را برای همیشه زنده و جاوید نگه داشته است.

4. "هوپ هوپ نامه" همبستگی و پیمان ناگسستنی صابر با آرمانهای رهایی است.

5. "هوپ هوپ نامه" قلبش برای سعادت و بهروزی مظلومان وادی جهل و نادانی می تپد.

6. "هوپ هوپ نامه" همیشه به نجات دادن می اندیشد و از هیچ موجی ترسی به دل راه نمی دهد.

7. "هوپ هوپ نامه" بارها مرزها را شکافته و به زبانهای دیگر ترجمه و در اشکال مختلف چاپ شده است.

8. "هوپ هوپ نامه" در تمام ابیات و کلماتش برای رهایی از جهل و استبداد با قدرت و حوصله به مبارزه میپردازد.  

نتیجه گیری :

حقیقتا میتوان گفت که صابر در پیش بینی و پیش گویی مشکلات زندگی اجتماعی و فردی سنگ تمام گذاشته است. او همیشه میخواهد دست انسان را بگیرد و برای رسیدن به آن بالابالاهای اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، علمی و انسانی رهبری کند برای همین او همیشه هست و خواهد بود. صابر همیشه با حسّاسیت های ظریف اش در کنار ماست اگر او را نمی بینیم باید کمی دقیق باشیم تا حسّش کنیم.

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما.